Bokningsregler

Online bokning

Om du vill göra en bokning ber vi dig att lämna följande information. Namn och adress, om möjligt ett mobilnummer, speciella krav på mat (t.ex. vegetarisk mat eller allergier) och allt annat som kan vara bra för oss att veta i förväg. Vänligen meddela oss om du vill bli upphämtad på någon plats i Kiruna eller Jukkasjärvi före turen.

Bokningsbekräftelse

När ni bokar en tur får du en orderbekräftelse och en faktura. Läs orderbekräftelsen så snart du har fått den. Orderbekräftelsen är ditt avtal med LapplandMedia & PhotoAdventures AB och inkluderar pris, program och villkor som du har avtalat med LapplandMedia & PhotoAdventures AB. Kontakta oss omedelbart om något är felaktigt.

Avbokningsegler (extra info pga Covid-19)

All avbokning måste ske skriftligen. Avbokningar kan göras utan kostnad upp till 14 dagar från bokningstillfället genom att skicka ett e-postmeddelande till info@lapplandmedia.se. Avbokning mellan 15 dagar från bokningsdatum och 60 dagar före ankomst debiteras 20% av bokningens totala belopp. Avbokningar inom 60 dagar efter ankomst debiteras 100% av bokningens totala belopp.

Om deltagare inte kan komma på våra turer på grund av reseförbud från sitt eget land, något transitland eller på grund av reglerna i Sverige på grund av Covid-19 kommer vi att flytta din bokning till ett liknande datum eller ett datum du väljer för 2021 / 2022. Detta utan extra kostnad för dig. Beslut om detta kommer att tas 31 dagar före avresa. Vi rekommenderar varmt att du noga ser över din försäkringar inför resan. Läs igenom i villkoren om vad som eventuellt ingår och inte. Viktigt är att kolla att ersättning ingår för hemresa/sjuktransport i händelse av olycka eller allvarlig sjukdom. Ofta behöver t ex reseskyddet i en vanlig hemförsäkring kompletteras. Där finns förstås en uppsjö av försäkringsbolag att välja mellan. Ett bolag som många rekommenderar och som bland annat resebyråernas egen branschorganisation SRF har ett nära samarbete med är Gouda reseförsäkringar. Goudas reseförsäkringar omfattar reseskydd för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Försäkringen gäller även vid avrådan från UD att resa. Försäkringen ersätter sjukvård, hemtransport etc. om du insjuknar i Covid-19 under din resa. Försäkringen ersätter även merkostnader som kan uppstå vid sjukdom som t.ex. kost, logi och nya flygbiljetter.

Med anledning av Covid-19 pandemin måste du vara symptomfri för att delta. Om du har några symptom som kan relateras till coronaviruset Covid-19 så ska du stanna hemma. Du måste vara symtomfri minst 48 timmar innan resa. Guide/arrangör har rätt att neka dig deltagande om du visar symptom som kan relateras till Covid-19. Det är ditt eget ansvar att se till att du har en rese-, sjuk- och avbokningsförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19.

Reservation

Vi har ett miniantal gäster på våra turer enligt produktinformationen för turerna. Vi reserverar oss för att genomföra turen om minimiantalet ej uppfylls. Du kommer att informeras om turen avbryts senast 45 dagar före startdatumet.

Rese och olycksfallsförsäkring

Gästerna deltar på våra turer på eget ansvar. Vi rekommenderar er att teckna egen rese- och olycksfallsförsäkringar. I händelse av en olycka på våra kameror debiteras den person som använde kameran maximalt 5 000 kr per skada / kamera. Se till att du är täckt även om du behöver avbryta turen på grund av t.ex. medicinska skäl eftersom våra avgifter inte återbetalas och avbokningar inom 60 dagar från turens startdatum debiteras med 100% av bokningens totala belopp. På grund av rådande situation med Covid-19 har vi i år generösare avbokningsregler. Se ovan.

Integritetspolicy

För att kreditkortsbetalningar till oss ska vara så säkra som möjligt skickas information krypterad. Detta innebär att informationen skickas via en säker anslutning och att din kreditkortsinformation inte kan ses av tredje part. Vi arbetar med en auktoriserad betalningspartner DIBS/NETS angående våra kreditkortsbetalningar. Vår partner kontrollerar direkt med banken att kreditkortet är giltigt för köp. Dina kreditkortsuppgifter behandlas av vår partner på det sätt som föreskrivs i den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, utvecklad av kreditkortsföretag som Visa och MasterCard. Detta innebär att din kreditkortsinformation behandlas enligt de strängaste säkerhetsstandarderna. Om du betalar med kreditkort förbehåller vi oss rätten att verifiera din identitet.

Betalningsvillkor

För att bekräfta bokningen måste 20% av det totala beloppet betalas mot fakturan eller via hemsidan inom 14 dagar från bokningsdatumet. Om bokningen görs mindre än 14 dagar före avresan / deltagarens ankomstdatum, måste betalningen av det totala beloppet göras omedelbart. Slutbetalning sker 60 dagar före avresedagen. Om LapplandMedia & PhotoAdventures AB inte har fått det totala beloppet inom de angivna datumen kommer bokningen en påminnelse att skickas ut. Betalas inte turen då så avbokas deltagaren automatiskt.

Betalning

Betalning till vårt bankkonto
Kontohavare:
LapplandMedia AB

Bank:
Nordea Bank AB, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

Plusgiro: 672756-4
Vi accepterar också VISA och MasterCard via DIBS/NETS 3D Secure-system. Alla betalningar görs i SEK (svenska kronor). Se till att du anger fakturanumret eller ert namn så att vi kan matcha rätt betalning med rätt bokning.

Resegaranti är ställd hos Kammarkollegiet

Försäljningen av paketresor regleras i lagen om resegarantier. Syftet med lagen är att skydda resenärer om ett researrangemang annulleras eller avbryts. Lagen gäller alla som säljer paketresor. Det faktum att vi har ordnat en resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller det sammankopplade researrangemanget inte kan genomföras om vi skulle drabbas av konkurs. Det faktum att vi har ordnat en resegaranti innebär att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller det sammankopplade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har slutförts.

För mer information kontakta Kammarkollegiet, 08 700 08 00.

LapplandMedia & PhotoAdventures AB har ställt en resegaranti hos Kammarkollegiet.


Lappland Media
© 2024 Peter Rosén/Lappland Media AB
All rights reserved