Användarvillkor

Dessa villkor gäller för Lappland Media AB (nedan kallad Lappland Media) och produkter som säljs via företagets e-handelswebbplatswww.lapplandmedia.se.
Lapland Media erbjuder både fysiska produkter, bilder, filmer och guidade fototurer. Beroende på vilken beställning du gjort, gäller olika villkor enligt följande.

Företagsinformation

Lappland Media AB
Organisationsnumber: 556913-1864
Adress: Davidsgränd 1, 954 33 Gammelstad
Kontakt: Lättast att nå oss är vardagar mellan 8.30-17.00 via telefon 070-333 8883 eller epost info@lapplandmedia.se.

Följa rekommendationer

Lappland Media följer de allmänna rekommendationer som konsumentmyndigheten i utfärdar i Sverige (Konsumentverket i Sverige).

1. Fysiska produkter

1.1 Tillgänglighet och responstid

Frågor om retur, klagomål, garantier och köp och beställningar kommer att besvaras via vår e-post inom 48 timmar efter mottagandet av begäran. Om frågan inte kan besvaras inom 48 timmar, kommer vi att informera dig som konsument om orsaken till förseningen och när frågan kommer att besvaras.

1.2 Ångerrätt och retur

Vid försäljning till privatpersoner följer Lappland Media 14-dagars ångerrätt och återbetalningsregler i Sverige. Konsumenten ska betala returkostnader om konsumenten utövar ångerrätten. Lapland Media betalar eventuella returkostnader för retur av felaktiga varor.

1.3 Försäljning till minderåriga

Lappland Media säljer ej produkter till minderåriga under 18 år utan föräldrars medgivande.

2. Avtalsvillkor vid köp av bilder av Lappland Media AB

2.1 Användande av bilder och film

Bilderna får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Rätt till användande av bilder utöver påseende och framställning av skissunderlag, förvärvas genom att bilden beställs från Lappland Media AB. Den avtalade användningsrätten för royalty skyddade (RM) bilder omfattar publicering vid ett tillfälle, inom ett år från datumet för bekräftelsen, förutsatt att inget annat överenskommits. Royalty fria (RF) bilder får efter avlagd betalning användas, med få undantag, i alla former och sammanhang oavsett användningsområde under den tid som är avtalad enligt köpekontraktet. Användningen är begränsad till det företag som köpt licens för bilden/filmklippet och bild/film får ej förmedlas vidare till tredje part utan medgivande från Lappland Media. Vid all publicering gäller att bilder får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilder med modeller får ej publiceras i känsliga sammanhang som exempelvis sex, politik, vapen, tobak eller medicin. Undantag kan göras om modellen godkänner det före publicering. Fotografnamn/Lappland Media AB skall i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av bilden.

2.2 Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Lappland Media förblir Lappland Media även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor samt erhållit bilden.

2.3 Kostnader och betalning

Kostnaden för bild framgår av bekräftelsen / fakturan från Lappland Media. Betalningsvillkor för fakturan är 30 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 7 % över gällande diskonto.

2.4 Digital bildleverans / leverans av repro och rätt till avbeställning

Vid digital bildleverans från Lappland Media åligger det bildbeställaren att göra de eventuella korrigeringar i den digitala bilden som krävs för bästa tryckresultat. Lappland Media ersätter inte bildbeställare eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital bildleverans. Ersättning för eventuell skada är begränsad till den kostnad Lappland Media debiterar bildbeställare för repro. Lappland Media hjälper gärna till med bildredigering efter önskemål av kund. Om nerladdad bild ej uppfyller beställarens krav på bildredigering eller kvalité så har beställaren rätt att kontakta Lappland Media för ny bild som då redigeras från originalbilen. Skulle beställaren fortfarande inte vara nöjd med kvalitén betalas 100 % av beloppet tillbaka till beställaren förutsatt att bilden ej publicerats. Beställaren har 7 dagar på sig att reklamera bilden. Mellan 8 – 31 dagar efter beställning så har beställaren rätt att avbryta beställningen och då få 50 % återbetalat förutsatt att bilden ej publicerats. Vid senare avbeställning så ges ingen rätt till avdrag på priset.

2.5 Ansvarsbegränsning

Lappland Media svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på utlånade eller använda bilder. Vid användning av bilder som saknar överenskommelse med modell åtar sig bildanvändaren att ersätta eventuell skada för Lappland Media. Rättigheter för bilder är ej exklusiva och eventuella skador för bildanvändare därav ersätts ej av Lappland Media. Skadeståndsansvaret för Lappland Media är alltid begränsat till det belopp Lappland Media fakturerat.

2.6 Vite

Bildanvändaren förbinder sig att till Lappland Media betala ett vite som till det större av (1) 5 gånger beloppet av som bildanvändandet skulle kostat eller (2) 25 000 SEK, om användaren använder bild/film utan att bekräftelse mottagits eller betalning erlagts, eller om bild/film på annat sätt använts på ett otillåtet sätt.

2.7 Tvist

Tvist kring detta köpevillkor / avtal löses i svensk domstol enligt svensk rätt.

3. Bokningsregler

3.1 Online bokning

Om du vill boka en fotoguidning hos LapplandMedia & PhotoAdventures AB ber vi dig lämna följande information. Fullständigt namn och adress, om möjligt mobiltelefonnummer, information om specialkost (tex vegetarisk mat eller ej fiskätare) och annan information som kan vara bra för oss att veta i förväg.

3.2 Orderbekräftelse

När du bokar aktiviteter eller boende erhåller du en orderbekräftelse och en faktura. Kontrollera orderbekräftelsen så snart du fått den. Orderbekräftelsen är ditt avtal med LapplandMedia & PhotoAdventures AB och innehåller de pris, program, villkor som du överenskommit med LapplandMedia & PhotoAdventures AB. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående.

3.3 Avbokningsregler

Avbokning skall ske skriftligt via epost. Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagar från bokningstillfället genom att skicka en epost till info@lapplandmedia.se. Vid avbokning efter 14 dagar från bokningstillfället och fram till och med 60 dagar innan ankomst, debiteras 20% av bokningens totalbelopp. Slutbetalning sker 60 dagar före turens startdatum. Vid avbokning senare än 60 dagar innan ankomst debiteras 100 % av bokningens totalbelopp.

Om deltagare inte kan komma på våra turer på grund av reseförbud från sitt eget land, något transitland eller på grund av reglerna i Sverige på grund av Covid-19 kommer vi att flytta din bokning till ett liknande datum eller ett datum du väljer för 2021 / 2022. Detta utan extra kostnad för dig. Beslut om detta kommer att tas 10-14 dagar före avresa. Vi ber dig att kontrollera din egen reseförsäkring för att se till att du är täckt om du har medicinska skäl för din avbokning. Vissa försäkringar kräver ett utökat reseskydd för att få ersättning om du själv är sjuk eller symptom på Covid-19.

Med anledning av Covid-19 pandemin måste du vara symptomfri för att delta. Om du har några symptom som kan relateras till coronaviruset Covid-19 så ska du stanna hemma. Du måste vara symtomfri minst 48 timmar innan resa. Guide/arrangör har rätt att neka dig deltagande om du visar symptom som kan relateras till Covid-19. Det är ditt eget ansvar att se till att du har en rese-, sjuk- och avbokningsförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19.

3.4 Reservation

Vi har ett minimum antal av 3 gäster på våra turer enligt aktuella produktblad. Om ni är de enda gästerna på turen och inte fyller upp minimum antalet förbehåller vi oss rätten att ställa in turen. Meddelande om inställd tur meddelas senast 45 dagar innan turens startdatum.

3.5 Rese- och olycksfallsförsäkring

Gästerna deltar i våra turer på eget ansvar. Vi råder våra gäster att teckna egna rese- och olycksfallsförsäkringar. Vid lån av fotoutrustning är självrisk maximerad till 5 000 kr per skadetillfälle/kamera och debiteras aktuell deltagare. Teckna gärna en reseförsäkring som ersätter dig även om du av medicinska skäl inte kan delta på vår tur.

3.6 Säkerhet vid onlinebetalning

För att betalningar med kreditkort till oss ska vara så säkra som möjligt skickas informationen krypterat. Det innebär att informationen skickas via en säker anslutning och att dina kreditkortsuppgifter inte kan ses av utomstående parter. Vi samarbetar med en auktoriserad betalningspartner NETS när det gäller våra kreditkortsbetalningar. Vår samarbetspartner kontrollerar direkt med banken att kreditkortet är giltigt för köp. Dina kreditkortsuppgifter bearbetas av vår samarbetspartner på det sätt som är fastställt i den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, som utvecklats av kreditkortföretag som VISA och MasterCard. Det innebär att din kreditkortsinformation bearbetas enligt den allra striktaste säkerhetsstandarden. Om du betalar med kreditkort reserverar vi oss rätten att kontrollera din identitet.

3.7 Avtal av betalning

För att bekräfta bokningen måste 20% av det totala beloppet betalas mot fakturan inom 14 dagar från bokningsdatumet. Om bokningen görs mindre än 14 dagar före reseavgång / kundens ankomstdatum måste betalning av det totala beloppet göras omedelbart. Den slutliga betalningen förfaller 60 dagar före avresedagen. Om LapplandMedia & PhotoAdventures AB inte har fått det totala beloppet inom de angivna datumen kommer bokningen att annulleras automatiskt.

3.8 Betalning

Betalning till Lappland Medias konto:
Ägare av konto:
LapplandMedia AB

Bank:
Nordea Bank AB, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm
Plusgiro: 672756-4

Vi tar emot betalningar med VISA och Matercard via DIBS 3D Secure. Observera att alla betalningar ska ske i SEK. Var noga med att uppge ert namn så vi snabbt kan koppla betalningen till rätt bokning.

3.9 Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Lappland Media har ordnat med resegaranti vilket innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av konkurs. Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti. Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin. Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet. Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet

LapplandMedia & PhotoAdventures AB has lodged security with the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency.


Har du ytterligare frågor?


© 2023 Peter Rosén/Lappland Media AB
All rights reserved