Aurora Borealis

Vad är norrsken?

Norrsken live – norrskenskamera & norrskensprognoser!

Hur man fotograferar norrsken.

LAPPLAND MEDIA AB
Vad är norrsken?
Learn More
Var kan man se norrsken?
Learn More
Norrskenskameror i Norrbotten
Learn More
Norrskensprognoser – data
Learn More
Hur fotograferar man norrsken?
Learn More

Vad är norrsken?

Se upp mot himlen en klar och stjärnklar natt. Det oändliga Universum öppnar sig för dig. En rymd som sätter igång fantasin och skapar ett lugn inom dig. När du ser ett norrsken ser du faktiskt den ganska osynliga natthimlen vackert upplyst.

För att förstå hur norrsken bildas så behöver vi först bege oss till solen. Det är här den första halvan av historien börjar.

Solen avger en ständig ström av högenergipartiklar. Mängden energi som skickas ut från solen ökar ibland. Vi kallar dessa händelser solstormar. En kraftig solstorm ökar också hastigheten på solvinden som för energin ut i rymden. En kraftig solvind hjälper till att sätta vårt egna magnetfält som omger jorden i rörelse.

Den andra hälften av fenomenet skapas av jorden själv, dess atmosfär och magnetosfär. Atmosfären innehåller en mängd olika partiklar och molekyler, mestadels kväve och syre. Magnetosfären genereras av jordens järnkärna och fungerar ungefär som en stor magnet. Pluspolen och minuspolen skapar magnetfältlinjer som dyker ner i ovala formationer runt nord- och sydpolen. När energin från solen kommer in mot jorden så fångas de in av magnetfältet. Merparten av energin blockeras och kommer aldrig in i atmosfären. Och tur är det. Utan ett magnetfält skulle vi inte ha något liv på jorden. Mängden energi som skulle träffa oss skulle helt enkelt bli för stor.

Men kring norra och södra jordklotet vänder magnetfältlinjerna in mot jorden. Där har energin lättare att komma in i atmosfären. Speciellt om solvinden hjälper till att skapa rörelser i magnetfältet. Vi kallar dessa områden på jorden norrskensovalen och det är på dessa platser vi har bäst möjlighet att se norrsken. I Skandinavien så ligger Abisko och Kiruna perfekt under norrskensovalen och det är därför vi oftare ser norrsken i norra Sverige än i södra. Om vi åker ännu längre norrut, tex Svalbard så är vi faktiskt norr om norrskenovalen och på Svalbard är det vanligast att se norrsken i söder.

På vägen ner kolliderar energin med syre och kväve i atmosfären. Överföring av energi från solenergin till atmosfäriska partiklar resulterar i ett fantastiskt ljusfenoemen i form av norrsken.

Norrskenskamera Live.

Abisko nationalpark. Vy mot norr.

Bild uppdateras var 3e minut samt automatisk time lapse för senaste 24 timmarna.

Abisko nationalpark. Vy mot väst.

Bild uppdateras var 3e minut samt automatisk time lapse för senaste 24 timmarna.

Aurora Borealis Live    

Var kan man se norrsken?

Om man har riktig tur så kan man se norrsken i hela Sverige. Men vissa platser är betydligt säkrare än andra och Abisko nämns ofta som den säkraste platsen i hela världen att se norrsken på. Varför är det så?

Det är flera faktorer som spelar roll. Först och främst råkar norrskensovalen, som skapas i samspelet mellan solpartiklar, atmosfär och magnetfältlinjer ligga över Abisko. Det gör att man ibland kan se fina norrsken i Abisko även om aktiviteten är mycket låg. Är man längre söderut så krävs en högre aktivitet. Abisko ligger också i regnskugga och är den torraste platsen i Sverige tillsammans med tex Öland och Gotland vilket gör att Abisko har mer klara himlar än någon annan plats i norra Skandinavien.
 • norrskenskamera Abisko
 • norrskensprognos
 • vad är norrsken
 • var kan man se norrsken
 • fota norrsken Abisko
 • webbkamera Abisko
A Unique Experience from Lappland Media AB

Norrskensprognoser – mätningar som hjälper oss att förutspå bra norrsken

För att få en bra norrskenprognos kan du använda data från t.ex. NASA och Svenska institutet för rymdfysik. Man har forskat kring norrsken i över hundra år men det är först på senare tid som man riktigt börjar förstå hur norrsken bildas och där vi idag kan få ganska tillförlitliga norrskensprognoser.

Idag finns ett nätverk av vetenskapliga instrument i rymden och här på jorden som ger oss information dygnet runt om när, var och hur intensiv av vår norrskenet kan bli. Men det handlar kanske inte framförallt för att tillgodse vårt intresse för norrsken utan mer för att varna flygtrafik och kommunikation om starka solvindar som kan störa digital kommunikation. Exempel på sådana tillfällen är 17 mars 2015 och då kunde man se norrsken ända ner till norra Tyskland. Den 5e november 2023 brakade det loss igen och fina norrsken kunde ses så långt söderut som Paris och Ungern.

På denna sida samlar jag den information som jag tycker är bäst för att se aktiviteten just nu. Det är IRFs data på störningar i magnetfältet, NASAs bild över norrskensovalen globalt och en norrskenskamera uppsatt med vy över Abisko nationalpark som tar en bild var 3:e minut.

Jordens magnetosfär hjälper oss att se vad som är på gång

Datat kommer från magnetometrarna i Kiruna vid Svenska institutet för rymdfysik. Diagrammet visar aktivitet i den del av magnetosfären runt Kiruna där norrsken uppstår. Även om det är lokala data så ger diagrammet en bra känsla för hur stor sannolikhet det är för att se norrsken även i övriga Sverige.

När högenergipartiklar rör sig in i atmosfären längs magnetfältlinjerna stiger aktiviteten, vilket resulterar i norrsken. Så, en kraftig rörelse i diagrammet betyder att det händer något i atmosfären i nordligaste Sverige.

K-indexet visar störningar i jordens magnetfält med ett heltal i intervallet 0–9, där 1 är lugnt och 5 eller mer indikerar en geomagnetisk storm. För nordligaste Sverige (eg. Kiruna) kan det räcka med ett K-index på 1-3 för ett fint norrsken. Befinner du dig i Stockholm behövs det oftast ett K-index över 7 för att man ska se norrskenet fint.

Så ser du att diagrammet börjar gå upp och ner så klä på dig. Kanske möts du av ett fint dansande norrsken!
norrskensprognos

Norrskensaktiviteten på jorden

Denna bild visar den senaste informationen som samlats in av NOAA POES-satelliten.

Satelliten samlar in data om energinivåer i atmosfären. Den ger en uppskattning om hur långt söderut man kan se norrsken och ge en bra norrskenprognos.
Den uppdateras var tionde minut, vilket ger dig en prognos för din möjlighet att se norrsken på en viss plats.

Ju större flöde som registrerats av satelliten (0 till 10 erg/cm2/s), desto rödare är norrskensovalen och därmed större sannolikhet för att se norrsken.

Vänta på uppdateringen och se hur norrskensovalen ändrar sig.

Norrskensprognoser

Först, kontrollera den senaste positionen för norrskensovalen.
Därefter, hur stark är aktiviteten där du befinner dig nu? Hur “röd” är ovalen?
Efter det, se på magnetogrammet från Kiruna.
Är det en rak linje eller går det upp och ner?
Och när allt säger att det är en norrskensdans på gång – klä på dig och se det vackra norrskenet vid en mörk plats!

Om det lokala K-index är 2 eller högre i Kiruna eller Abisko så har du goda möjligheter att se ett fint norrsken. Om du befinner dig i Luleå så krävs normalt en aktivitet på 4-5 och är du ännu längre söderut så krävs normalt sätt en ännu högre aktivetet.

Förhoppningsvis har dessa data hjälpt dig att stå på rätt plats vid rätt tidpunkt för ett fint norrsken.

Lycka till!
norrskensfotografering

Hur fotograferar man norrsken?

Bland det viktigaste är att hålla kameran stilla.
Om du inte har ett stativ så kan du placera kameran på marken eller uppe på en snöhög. Rikta kameran mot norrskenet och ta din norrskensbild.
Om din kamera har manuella inställningar för exponerinstid så prova först med 5-30 sekunders exponeringstid.

Om du har lite mer erfarenhet så försök med följande tips för att ta så bra norrskensbilder som möjligt.

Innan du åker ut

 • Se till att du börjar med fulladdade batterier eftersom de snabbt tar slut i kylan. Om du har två batterier så sparar du ett i din varma ficka.
 • Välj en kamera med vidvinkelobjektiv och placera den stadigt, helst på ett stativ. En kompakt kamera fungerar bra, men en digital SLR-kamera möjliggör bättre bilder. Eftersom alla justeringar görs i mörkret är det bra att lära sig sin kamera och kanske läsa igenom instruktionsboken en extra gång innan du ger dig ut.
 • Ta med dig en pannlampa. Du behöver den när du ska justerar dina kamerainställningar, men också mycket användbart för att belysa en fin förgrund. Det kan till exempel vara trevligt att lysa upp en person eller något annat i bilden. En blixt ger tyvärr en onaturlig belysning (om du inte kan hantera den manuellt) och kan förstöra den känsla du vill förmedla i bilden. Se till att sätta fingrarna framför pannlampans sken om du vill belysa förgrunden. Det finns annars en risk att förgrunden blir för starkt upplyst jämför med bakgrunden och norrskenet.

Kamerainställningar för norrsken

 • Ställ in kameran på ISO 800 eller högre. Med de nyare kamerorna kan du ställa in ISO högre utan att det blir för mycket brus i bilden. Öppna bländaren så vid som möjligt, mellan f2.0 och 4.0. En vidöppen bländare möjliggör att mer ljus når sensorn per sekund.
 • Om du inte har en förgrund ställer du in fokus på oändligheten så att stjärnorna blir skarpa. Med en vidvinkelobjektiv kan du fokusera på ett föremål tio meter bort och ändå få med en skarp och fin stjärnhimmel. Öva på var inställningen för fokus på oändligheten är för just ditt objektiv under dagen då det är lättare att använda autofokus.
 • Exponeringstiden varierar beroende på dina ISO- och bländarinställningar samt hur stark norrskenet är. Ett enkelt tips är att ta en bild, utvärdera den på LCD-skärmen eller histogrammet och göra justeringar därifrån. Om bilden verkar för mörk, öka exponeringstiden. Exponeringstiden kan vara var som helst mellan 5 – 60 sekunder.
 • När du har fotograferat färdigt, lägg då kameran i en lufttät väska innan du tar den in. Annars riskerar du kondens i kameran. Låt kameran värmas upp i påsen innan du tar ut den i rumstemperatur.

Lappland Media
© 2024 Peter Rosén/Lappland Media AB
All rights reserved