Aurora Borealis

Vad är norrsken?

Norrsken live – norrskenskamera & se aktiviten just nu!

Hur man fotograferar norrsken.

LAPPLAND MEDIA AB
Vad är norrsken?
Learn More
Abisko nämns ofta som den säkraste platsen för norrsken. Varför?
Learn More
Norrskenskamera / Norrsken Live
Learn More
Norrskensprognoser – data
Learn More
Hur fotograferar man norrsken?
Learn More

Vad är norrsken?

Se upp mot himlen en klar och stjärnklar natt. Rymden öppnar sig för dig. En rymd som sätter igång fantasin och skapar ett lugn inom dig. När du ser ett norrsken ser du faktiskt den ganska osynliga natthimlen vackert upplyst.

Att förstå hur norrsken bildas tar dig ut på en resa i rymden, hela vägen till solen. Det är här den första halvan av historien börjar.

Solen avger en stadig ström av högenergipartiklar. Mängden partiklar ökar då och då, det vi kallar solstormar. Den andra hälften av fenomenet skapas av jorden själv, dess atmosfär och magnetosfär. Atmosfären innehåller en mängd olika partiklar och molekyler, mestadels kväve och syre. Magnetosfären genereras av jordens järnkärna, som en stor magnet.
Pluspolen och minuspolen skapar magnetfältlinjer som dyker ner i ovala formationer runt nord- och sydpolen. När de laddade partiklarna från solen bryter mot jorden kan de fångas i magnetfältlinjerna och dras nedåt mot polerna.

På vägen ner kolliderar de med partiklarna i atmosfären. Överföring av energi från solpartiklar till atmosfäriska partiklar resulterar i ett fantastiskt ljusfenoemen i form av norrsken.

Abisko nämns ofta som den säkraste platsen för norrsken.
Varför?

Ja, Abiskos geologi, topografi och historia spelar alla viktiga roller. Först och främst ligger Abisko i nederbördsskugga både från öster och väster vilket gör att luften i Abisko är ovanligt klar året runt. Det är faktistk den torraste platsen i Sverige tillsammans med Öland och Gotland. En klar himmel är en förutsättning för att se norrsken.
Lägg till Abiskos spännande kulturella och vetenskapliga historia med över 100 års transport av malm, klimatforskning och den vackra nationelparken som har berikat livet för människor från hela världen. Välkommen till en upplevelse som bara finns i Abisko!
A Unique Experience from Lappland Media AB

Norrskenskamera Live

Vy över Abisko nationalpark

Bild uppdaterad var 10e minut.

Aurora Borealis Live    

Norrskensprognoser – mätningar som hjälper oss att förutspå bra norrsken

För att få en bra norrskensprognos kan du använda data från t.ex. NASA och Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna. Norrsken har studerats i över hundra år men än finns frågetecken som försöker lösas genom internationella samarbeten.

Idag finns ett stort antal vetenskapliga instrument i rymden som dygnet runt bevakar när och hur intensivt det fina norrskenet kan bli.

Jordens magnetosfär hjälper oss att se vad som är på gång

The data comes from the magnetometers based in Kiruna at the Swedish Institute of Space Physics. Click on the link and you will see data in a Kiruna Eda Magnetogram for today’s date. This is a record of the amount of activity in the portion of the magnetosphere around Kiruna.
When high-energy particles travel into the atmosphere along the magnetic field lines, the activity rises, thus resulting in aurora. So, a rise, or peaks, in the magnetogram means there is something going on in the atmosphere in the region around Kiruna!

Norrskensaktiviteten på jorden

Denna bild produceras med hjälp av de senaste uppgifterna som samlats in av NOAA POES-satelliten.

Satelliten samlar in data om energinivåer i atmosfären. Det ger en uppskattning av placering, omfattning och intensitet av norrskensaktiviteten på global nivå och kan vara bra att använda för en bra norrskensprognos.
Den uppdateras var tionde minut, vilket ger dig en uppskattning om möjligheten att se norrsken där du befinner dig.

Ju större energiflöde som registreras av satelliten (0 till 10 erg / cm2 / s), desto rödare är norrskensovalen, och desto större är sannolikheten för att se norrsken. Värt att notera är n-faktorn till vänster om bilden, som säger hur pålitlig datat är vilket är baserat på satellitprestanda vid tidpunkten, dvs. mängden data som samlas in. Ju lägre värde, helst långt under 2,0, desto mer exakt är bilden.

Vänta på uppdateringen och se hur norrskensovalen förändras!

Hur använder du dessa data för att förutspå norrsken?

Först, kolla senaste positionen för norrskensovalen och kvalitén på datat (n-faktorn).
Nästa, hur hög är aktiviteten? Hur “röd” är ovalen?
Därefter, se på rådata från Kiruna.
Finns något registrerat med deras instrument?
Och när allt säger att norrskenet är på väg – åk ut till en fin plats och se norrskenet live!

Om det lokala K-index är 2 eller högre så är chansen god för norrsken i Kiruna och Abisko. Om du befinner dig tex i Luleå eller längre söderut så kan du behöva ett K-index på 4 eller högre för ett fint norrsken.

Förhoppningsvis har datat hjälpt dig att ta dig ut på en fin plats för en fantastisk norrskensupplevelse.

Lycka till!

Hur fotograferar man norrsken?

Bland de viktigaste sakerna att tänka på när man fotograferar norrsken är att hålla kameran stilla.
Om du inte har ett stativ kan du placera kameran på marken eller något annat stadigt. Rikta sen kameran mot norrskenet och ta bilden.
Om din kamera har inställningar för exponeringstider, låt då slutaren står öppen 10 – 30 sekunder..

Om du har lite mer erfarenhet så prova dessa tips för att få din drömbild på norrsken.

Innan du åker ut

  • Försäkra dig om att dina batteri är fulladdade eftersom de snabbt kan ladda ur i kylan.
  • Välj en kamera med ett vidvinkelobjektiv och placera den stadigt, helst på ett stativ. En kompakt kamera fungerar bra, men en digital SLR-kamera möjliggör bättre bilder. Eftersom alla justeringar görs i mörkret är det en bra idé att bli väl bekant med din kamera och kanske läsa igenom instruktionsboken en sista gång innan du åker ut.
  • Ta med dig en pannlampa. Ljuset är bra att ha när du justerar dina kamerainställningar, men också mycket användbart för att belysa en fin förgrund. Till exempel kan det vara trevligt att lysa upp en person eller något annat i bilden. En blixt ger tyvärr en onaturlig belysning (om du inte är riktigt duktig på blixtfotografering) och kan förstöra atmosfären du vill förmedla i bilden.

Kamerainställningar för norrsken

  • Ställ in kameran på ISO 800 eller högre. Med de nyare kamerorna kan du ställa in ISO högre utan för mycket brus i bilden. Öppna bländaren helt, mellan f2.0 och 4.0. En vidöppen bländare ger mer ljus till sensorn per sekund och förkortar din exponeringstid.
  • Om du inte har en förgrund, ställ in fokusen till oändlighet för att göra stjärnorna skarpa. Med ett vidvinkelobjektiv kan du fokusera på ett objekt som är tio meter bort och fortfarande fånga både ett fint norrsken och en fin förgrund. Träna gärna på var skärpan för oändligheten ligger under dagtid när autofokusen fungerar.
  • Exponeringstiden varierar beroende på dina ISO- och bländarinställningar samt hur starkt norrskenet är. Ett enkelt tips är att ta en bild, utvärdera den på LCD-skärmen eller histogrammet och göra justeringar därifrån. Om bilden verkar för mörk, öka exponeringstiden. Exponeringstiden kan vara allt mellan 5 – 60 sekunder.
  • När du är klar med fotograferingen, placera kameran i en lufttät väska/påse innan du tar den in den i värmen. Annars riskerar du kondens i kameran. Låt kameran värmas upp i påsen innan den tas ut i rumstemperatur.

Vill du lära dig mer om att fotografera norrsken, stjärnor, galaxer och den arktiska miljön? Då är du välkommen att delta på en av Peter Roséns norrskensfotokurser i Abisko nationalpark eller Kiruna. Samtliga deltagare på övernattningsturer har fotograferat norrsken på ett fint sätt sedan 2012.


© 2020 Peter Rosén/Lappland Media AB
All rights reserved