Bokningsregler

Aurora Sky Station. Photo Peter Rosén

Bokningsregler
Om du vill boka en fotoguidning hos LapplandMedia & PhotoAdventures AB ber vi dig lämna följande information. Fullständigt namn och adress, om möjligt mobiltelefonnummer, information om specialkost (tex vegetarisk mat eller ej fiskätare) och annan information som kan vara bra för oss att veta i förväg.

Orderbekräftelse
När du bokar aktiviteter eller boende erhåller du en orderbekräftelse och en faktura. Kontrollera orderbekräftelsen så snart du fått den. Orderbekräftelsen är ditt avtal med LapplandMedia & PhotoAdventures AB och innehåller de pris, program, villkor som du överenskommit med LapplandMedia & PhotoAdventures AB. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående.

Betalningsvillkor
För att bekräfta bokningen ska 20% av det totala beloppet av bokningen betalas mot faktura inom 14 dagar. Om det är mindre än 14 dagar kvar till turens avgång/kundens ankomst skall betalning av det totala beloppet ske omedelbart.

Betalning
Betalning ska göras till vårt plusgiro: 672756-4 eller med konto/kreditkort. Vi tar emot betalningar med VISA och Matercard via DIBS 3D Secure.

Observera att alla betalningar ska ske i SEK. Var noga med att uppge fakturanumret så vi snabbt kan koppla betalningen till rätt bokning.

DIBS - Payments made easy

 

Avbokning
Avbokning skall ske skriftligt via epost. Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagar från bokningstillfället genom att skicka en epost till info@lapplandmedia.se. Vid avbokning efter 14 dagar från bokningstillfället och fram till och med 60 dagar innan ankomst, debiteras 20% av bokningens totalbelopp. Slutbetalning sker 60 dagar före turens startdatum. Vid avbokning senare än 60 dagar innan ankomst debiteras 100 % av bokningens totalbelopp.

Reservation
Vi har ett minimum antal gäster på våra turer enligt aktuella produktblad. Om ni är de enda gästerna på turen och inte fyller upp minimum antalet förbehåller vi oss rätten att ställa in turen. Meddelande om inställd tur meddelas senast 45 dagar innan turens startdatum.

Rese- och olycksfallsförsäkring
Gästerna deltar i våra turer på eget ansvar. Vi råder våra gäster att teckna egna rese- och olycksfallsförsäkringar. Vid lån av fotoutrustning är självrisk maximerad till 5 000 kr per skadetillfälle/kamera och debiteras aktuell deltagare. Teckna gärna en reseförsäkring som ersätter dig även om du av medicinska skäl inte kan delta på vår tur.

Privacy policy

För att betalningar med kreditkort till oss ska vara så säkra som möjligt skickas informationen krypterat. Det innebär att informationen skickas via en säker anslutning och att dina kreditkortsuppgifter inte kan ses av utomstående parter. Vi samarbetar med en auktoriserad betalningspartner DIBS när det gäller våra kreditkortsbetalningar. Vår samarbetspartner kontrollerar direkt med banken att kreditkortet är giltigt för köp. Dina kreditkortsuppgifter bearbetas av vår samarbetspartner på det sätt som är fastställt i den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, som utvecklats av kreditkortföretag som VISA och MasterCard. Det innebär att din kreditkortsinformation bearbetas enligt den allra striktaste säkerhetsstandarden. Om du betalar med kreditkort reserverar vi oss rätten att kontrollera din identitet.

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet

LapplandMedia & PhotoAdventures AB har ställt säkerhet till Kammarkollegiet i enlighet med svensk lagstiftning.

Om ni har några frågor kring våra bokningsregler så kontakta oss gärna på info@lapplandmedia.se eller ring Peter på 070-333 8883.