8562 IMG_8199_photo Peter Rosen_LapplandMedia

Vad är egentligen norrsken?

Titta upp på himlen en stjärnklar kväll. Atmosfären, som dagtid ger oss den blå himlen, verkar ha dragit sig undan och lämnat klar sikt in i vårt omgivande universum. Men när du bevittnar norrskenet så är det faktiskt den annars osynliga nattliga atmosfären som du ser, vackert upplyst.

För att förstå hur ett norrsken uppstår så ger vi oss iväg på en resa ut i rymden, hela vägen till vår sol. Det är här den första delen av vår berättelse börjar. Från solen slungas nämligen en ständig ström av högenergipartiklar. Mängden partiklar blir ibland större, vilket vi då kallar solstormar.

Den andra delen av fenomenet svarar vår jord för, med sin atmosfär och magnetosfär. Atmosfären består av en mängd olika partiklar och molekyler, främst kväve och syre. Magnetosfären å sin sida uppstår tack vare jordens dragningskraft, dess kärna av järn som fungerar som en stor magnet. Plus- och minuspolen skapar magnetiska fältlinjer som går i ovala bågar mellan nord- och sydpolen.

När de energirika partiklarna från solen färdas mot jorden kan de fångas upp av de magnetiska fältlinjerna och dras neråt, mot polerna. På deras väg neråt kolliderar de med partiklar i atmosfären. Förflyttningen av energi, från solpartiklarna till partiklar i vår atmosfär, resulterar i norrskenets ljusspel på natthimlen.

Abisko sägs vara världens bästa plats för att skåda norrsken. Varför är det så?

Jo, här samspelar gynnsamma faktorer vad gäller geologi, topografi och lokalhistoria. Först och främst råkar den så kallade Norrskensovalen (skapad av samspelet mellan solpartiklar, atmosfär och magnetiska fältlinjer) ofta ligga rakt över Abisko. Utöver detta så tvingar fjällkedjan i väster nederbördstyngd luft att stiga när den närmar sig Abisko. Där, över fjällkedjan, släpper den ifrån sig det mesta av sin nederbörd under året och lämnar ofta himlen över Abisko molnfri – en förutsättning för att se norrsken.

I tillägg har området en fascinerande kultur och en mångårig vetenskaplig tradition. Den sistnämnda har sin grund i en tidig gruvindustri vilken medförde att järnvägen byggdes, för transporter mot kuststaden Narvik i Norge. Med tågtrafiken kom nyfikna besökare, både vetenskapsmän och turister, alla fascinerade av den subarktiska vildmarken – och förstås det spännande Aurora Borealis.

I över 100 år har människor från hela världen färdats hit, tagit del av kulturen, forskningen och den vackra nationalparken. Välkommen till en upplevelse som är unik från Abisko!

Sameläger och norrsken, Nutti Sami Siida, Jukkasjärvi :Sami camp, northern light and reindeer

Den gamla folktron

Lika länge som jorden har haft sin atmosfär och sin sol så har det existerat norrsken. När de första människorna vandrade norrut, torde norrskenet ha varit ett av deras största mysterium. Vad tänkte dessa människor då de såg skenet? Förutom en och annan komet, solförmörkelse och annat astronomiskt fenomen, var norrsken vanligt förekommande och har därför vävts in i folktro från långt tillbaka. Människorna som levde under Norrskensovalen, i Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien och Ryssland, har alla sägner som torde ha ingett människorna rädsla, respekt eller beundran för det dansande ljuset. De oftast förekommande sägnerna är de som beskriver norrskenet som de dödas boning eller budskap från andra sidan.