Aurora Live

Aurora Live från Abisko med vy över Abisko nationalpark

Bilden uppdateras var 3e minut.

Data som hjälper oss att förutspå bra norrsken

Norrskenet har studerats i detalj här i Lappland – under drygt 100 år av expeditioner, teknisk utveckling och internationellt samarbete. Det har resulterat i en mängd mätinstrument, både i rymden och här på jorden, som förser oss med information om norrsken dygnet runt. Här vill vi guida dig genom några av dessa mättekniker, så att du bättre kan planera din egen norrskensupplevelse och få en större förståelse om vad som faktiskt pågår över våra huvuden. Nu finns vår egna all sky kamera på plats för live bilder över Torneträsk.

Mätning av jordens magnetosfär

Institutet för rymdfysik i Kiruna mäter störningar magnetosfären och ger oss en uppfattning om norrskensaktiviteten i realtid. Klicka på länken så ser du magnetogramet för dagens data. Här visas aktiviteten i magnetosfären ovanför Kiruna. När högenergipartiklar från solen fångas upp av magnetosfären och sedan färdas längs fältlinjerna så ökar aktiviteten, vilket resulterar i norrsken. Börjar kurvan svänga upp och ner i magnetogramet, ja då är det något på gång i atmosfären ovanför Kiruna och dags att bege sig ut för att se norrskenet!

norrskensprognoser

Och nu ut i rymden

Den här bilden visar Norrskensovalen utifrån den senaste satellitdatan från NOAA-POES. Dessa satelliter samlar in information om energier i atmosfären och ger en uppskattning om plats, utbredning och intensitet för Aurora Borealis. Den uppdateras var 10 minut och ger dig därmed en fingervisning om möjligheterna att uppleva norrsken på en viss plats, vid den senaste tidpunkt som satelliten passerade. Ju kraftigare energier som satelliten registrerar, desto rödare är Norrskensovalen, vilket ökar sannolikheten för att norrskenet blir synligt för oss.


www.spaceweather.com
www.nasa.gov

Observera n-faktorn, till vänster i bild, som visar hur tillförlitlig datan är. Den baseras på satelliternas kapacitet, alltså mängd insamlad data. Ju lägre värde (helst långt under 2.0), desto korrektare bild. Invänta nästa uppdatering och se hur Norrskensovalen förändras.

Så kan du skåda norrsken hemifrån!

Först av allt, kolla in den senaste live bilden högst upp. Se sen den senaste uppdateringen av Norrskensovalen, och tillförlitligheten hos datan (n-faktorn). Hur intensiv är aktiviteten, alltså hur röd är ovalen? Därefter, titta på rådata från Kiruna: Registrerar instrumenten någonting över Kiruna? Förhoppningsvis har dessa data hjälpt dig att placera dig på första parkett inför en fantastisk norrskensuppvisning!